|  یکشنبه, 06 بهمن,1398
فرم ثبت درخواست صندوق صدقات
نام خود را وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
تلفن ثابت خود را همراه با کد شهر وارد نمایید. مثال: 11111111-021
تلفن همراه خود را همراه با کد وارد نمایید. مثال: 11111111-0912
نشانی محلی که صندوق نصب خواهد شد را مشخص نمایید.
صندوق پست الکترونیک خود را وارد نمایید
سایز صندوق مورد نیاز را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید