|  دوشنبه, 05 اسفند,1398
جمع آوری کمک های مردمی

بازدیدکننده گرامی در صورت تمایل به کمک های نقدی برای کودکان ایران زمین و همچین کودکان تحت پوشش می توانید مبلغ مورد نظر را انتخاب و از طریق کلیه کارت های عضو شتاب پرداخت را انجام دهید.در صورت تمایل به عضویت در خانواده نیوکاران و دریافت اطلاعات و حضور فعال در این خانواده می توانید از قسمت ثبت نام در این بخش استفاده نمایید.

1
یک صد هزار ریال سی میلیون ریال
2