|  دوشنبه, 05 اسفند,1398
منشور اخلاقی موسسه خیریه صاحب الزمان (عج)
قال رسول الله ( ص ) : اِنّی بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخلاقِ  
منشور اخلاقی خادمین خیریه ي حضرت صاحب الزمان علیه السلام
     ما خادمین خیریه بر این باوریم که همراه با کلیه ي اعضاء ؛ خیرین و نیروهای افتخاری ، موسسه ی خیریه ي حضرت صاحب الزمان علیه السلام را تشکیل داده و خدمتگزار مردم محروم و نیازمند جامعه می باشیم . ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیج کوششی دریغ نخواهیم کرد :
1 -  خادمین خیریه با ایمان به اراده ی خالق هستی ؛ استغنای فرهنگ اسلامی را باور داشته و به استفاده از آن در گفتار و رفتار خود تاکید می نمایند .
2 -  خادمین خیریه سوگند یاد می کنند که رعایت موازین شرعی ، عمل به قوانین ، عرف و موازین جامعه و مفاد اساسنامه و مصوبات خیریه را همواره مد نظر داشته و در این راستا جز برای تحقق اهداف عالیه ی اسلامی و انسا نی گام بر نخواهند داشت .
3 -  خادمین خیریه بر این باورند که هدف ایشان بعد از رضایت خداوند ، چیزی جز خدمت به مردم نبوده و برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نخواهندکرد .
4 -  خادمین خیریه در راستای کمک و دستگیری از ضعیفان ، ارائه ی خدمات خداپسندانه به مددجویان و خانواده های ایشان را بدون هیچ گونه چشمداشتی ، سرلوحه ی کار خود می دانند .
5 -  خادمین خیریه بر این باورند که عزت ، احترام و تکریم مددجویان و خانواده ی معزز ایشان از مهم ترین مسئولیت های آنان است و سعی خواهند نمود تا شخصیت و جایگاه ایشان در فرایند ارتباطات متقابل با تاکید بر رعایت تقوا ، عدالت ، عزت و اعتدال محفوظ باشد .
6 -  خادمین خیریه انجام امور محوله ، بررسی و تصویب درخواست ها و خدمت رسانی به خانواده های محترم مددجو را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود از اتلاف وقت ایشان در بخش های مختلف جلوگیری نمایند . 
7 -  خادمین خیریه بر این باورند تا از منابع و امکانات خیریه استفاده ی بهینه نموده و با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زاید از اسراف و تبذیر بپرهیزند .
8 -  خادمین خیریه با ارزش نهادن به وقت و وقت شناسی در انجام فعالیت ها و تعهدات ، حقوق همکاران و مراجعین را از این بابت پاس می دارند .
9 -  خادمین خیریه به ارتقاء و توسعه ی دانش و تجربه ی سازمانی به عنوان یک سرمایه ی ارزشمند نگریسته و در به اشتراک گذاشتن آن با همکاران و فعالین خیریه - در چارچوب ضوابط خیریه - همت می گمارند .
10 -  خادمین خیریه به رعایت و اجرای کامل قوانین ، مقررات و مصوبات خیریه و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری سخت پایبند می باشند .
11 -  خادمین خیریه حفظ اطلاعات و اسرار خیریه و مددجویان را بر خود فرض و واجب می شمارند .
12 -  خادمین خیریه با پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه ی خدمت رسانی به مردم ، به مشارکت در تصمیم سازی وتصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف خیریه و اجرای برنامه های آن اعتقاد راسخ دارند .
13 -  خادمین خیریه با توجه به جایگاه خیریه و رعایت الزامات ، ملاحظات ، نقش ها و مسئولیت های قانونی در رابطه با کلیه ي عوامل ذیربط و مراجعین عمل می نمایند .
14 -  خادمین خیریه رعایت نظم ، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ و شئونات اسلامی را برای خود و مراجعین محترم ضروری می دانند .
15 -  خادمین خیریه بر این باورند که مبنای ارزیابی فعالیت های ایشان ، نظرات و میزان رضایتمندی مراجعین و مددجویان است . لذا دریافت هرگونه انتقاد ، نظریه و پیشنهاد از سوی همکاران و مراجعین را ارج نهاده و از آن ها به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می نمایند .